Termine

Freitag, 21. 02. 2020
alle 10. Klassen
Freitag, 06. 03. 2020
Klassen 8 – 12 um 10.55 bis 11.40 Uhr; Klassen 5 – 7 um 11.45 bis 12.30 Uhr
Sonntag, 15. 03. 2020
11.00 Uhr
Freitag, 20. 03. 2020
Montag, 23. 03. 2020
Dienstag, 31. 03. 2020
Montag, 06. 04. 2020